รายละเอียดการทำรายชำระภาษีศุลกากรออนไลน์ (ePayment)
 
 
 
ขั้นตอนการทำงานระบบ e-payment กับบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด
1.ทำการลงทะเบียนขอใช้ระบบ Paperless กับศุลกากร และขอ CA กับ TOT
2.ติดตั้งโปรแกรม Paperless ขาเข้า กับบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด
3.สมัครใช้บริการ Paperless Customs Payment กับบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด
4.เปิดบัญชีกับธนาคารที่ให้บริการ ePayment โดยบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อธนาคารที่ให้บริการเพื่อเปิดบัญชี
5.อบรมวิธีการทำงาน การทดสอบระบบ และเริ่มใช้งานจริง

©2012 eximnet company limited. All rights reserved
3241, Boss Tower, Room 301, 3rd Floor Rama IV Road, Klongton, Klongtoey Bangkok 10110